Voor ouders met wisselende dienstroosters biedt Nannies de zogenaamde flexplaatsen aan.

 

Flexplaatsen zijn gebaseerd op afname van een vast (minimum) aantal dagdelen per week, waarbij deze dagdelen per week flexibel kunnen worden ingeroosterd.
 
Aandachtspunten:
Roosters met de gewenste dagdelen dienen minimaal een kalendermaand voorafgaand aan de gewenste opvang, volledig ingevuld en ondertekend, ingeleverd te worden bij de leidsters van de groep. (Vb: uw rooster voor maart levert u uiterlijk eind januari in.)

Inroostering van minder dagdelen per week of afwezigheid van kinderen, om welke reden dan ook, geeft geen aanspraak op kostenreductie of compensatie.
 
Inroostering van meer dagdelen dan gereserveerd is mogelijk. Wij kunnen dan echter geen garantie bieden ten aanzien van plaatsing.

 
Facturering vindt plaats per kalendermaand
Elke kalendermaand ontvangt u een factuur over een aantal volledige weken (dit betekent 8 keer per jaar een factuur over vier weken en vier keer per jaar een factuur over vijf weken, totaal 52 weken). Dit gaat volgens de verdeling zoals ook aangegeven op de flexroosterformulieren. Elke week wordt ten minste het gereserveerde aantal dagdelen gefactureerd.
 
Het is aan de organisatie om te beslissen een factuur samen te stellen op basis van een gemiddeld aantal dagdelen per week in plaats van een minimum aantal dagdelen per week (bijvoorbeeld bij een dienstrooster met een wisselend aantal dag-, avond- en weekenddiensten.) Hierop kan dus niet a priori aanspraak gemaakt worden door de ouder.
 
Minimale plaatsingstermijn: 2 kalendermaanden (voor het gereserveerde aantal dagdelen).
 
(Deel-)opzeggingen: 1 kalendermaand (onverlet minimale plaatsings-termijn).